My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Wednesday, November 04, 2009

EIDNative - ActiveX version

Recently I received the following message:

"Ik werkte met powerbuilder 10.5 en een activeX van EIDruntime 2.5 om gegevens van EID te lezen. Sinds runtime versie 3.5 wordt deze activeX (EIDlibctrl) niet meer ondersteund. Ik probeer nu uw native library te laten werken met powerbuilder a.h.v. VB6 voorbeelden, maar heb problemen met de "types" zoals EIDIdentity. Deze worden nl niet ingevuld na oproep functie ReadIDData en krijg geen foutmelding. Powerbuilder werkt met structures i.p.v. types, waarbij dezelfde declaraties gemaakt worden zoals bij EIDIdentity. De volgende functies werken wel: InitReader,DoneReader,IsEIDCard,SavePhotoAsJpeg.
Een idee?? "

For some programming languages, like VB, the direct usage of EIDNative API can be difficult.
Answering some developers requests I created an ActiveX version of EIDNative library for reading the
information stored on Belgian electronic ID card and Belgian SIS card. This ActiveX library has no
dependencies from EIDNative library or Belgian EID Middleware.
If you decided to use it, you have to distribute with your project only EIDNativeX itself.
It works without EIDMiddleware or EIDNative library installed.

Download: http://users.telenet.be/serhiy.perevoznyk/download/EIDNativeX.zip