My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Thursday, December 10, 2009

De afscheidsplechtigheid voor trein P7349 en P8349

Op vrijdag 11 december 2009 zouden we graag met zijn allen afscheid nemen van onze vertrouwde treinen P7349 en P8349.
Deze afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in het station van Leuven tussen 6:45 en 6:57.


Wij nodigen u vriendelijk uit om in Leuven even uit te stappen en u naar de voorkant van de trein te begeven.
Daar zal een rouwkrans overhandigd worden aan de treinbestuurder met de vraag deze vooraan an de trein te bevestigen.
Er zal ook een kopie van onze petities afgegeven worden voor de directie van de NMBS.

Na deze korte plechtigheid, hopelijk in aanwezigheid van de pers die ook uitgenodigd zal worden,
stappen we allen samen terug op om onze laatste rit verder te zetten.