My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Thursday, April 22, 2010

Regering België valt door tegenstelling Walen/Vlamingen

Voorzitter Alexander de Croo van de Vlaamse liberale partij Open VLD is uit de regering Leterme II gestapt omdat er nog steeds geen akkoord is over de toekomst van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Premier Yves Leterme is vertrokken om het ontslag van zijn regering aan koning Albert II aan te bieden.

Voor Pasen had er echt een besluit moeten vallen over de splitsing van het kiesdistrict, vond het Open VLD. De andere vier regeringspartijen (Vlaamse christendemocraten en Franse christendemocraten, liberalen en socialisten) wilden er nog langer over praten.