My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Friday, May 07, 2010

Parlement ontbonden, verkiezingen op 13 juni

Kamer en Senaat hebben donderdagavond de lijst met grondwetsartikels goedgekeurd die in de volgende legislatuur voor herziening vatbaar zijn.
De ministerraad heeft de datum voor de komende federale verkiezingen vrijdagochtend officieel vastgelegd op 13 juni. Het leek al langer 13 juni te worden, maar dat ligt nu ook officieel vast, bevestigde uittredend premier Yves Leterme vrijdag na afloop van de ministerraad