My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Friday, December 31, 2010

Gelukkig Nieuwjaar !!!

Neem 12 maanden en reinig ze goed
van alle bitterheid, gierigheid, jaloersheid en angst
en snij elke maand in 30 of 31 gelijke stukken
zodat de voorraad voor een jaar toereikend is.
Bereid elke dag 1 stuk,
met één deel arbeid
en twee delen humor en vrolijkheid.
Voeg er drie volle soeplepels optimisme aan toe,
een portie vertrouwen,
een koffielepel verdraagzaamheid,
enkele snippertjes geduld
en een snuifje voorkomendheid.
Het geheel rijkelijk met liefde overgieten,
en wanneer alles klaar is
op smaak brengen met een scheutje fijngevoeligheid.
Versier het aldus bereide gerecht
met een bosje kleine attenties
en dien dagelijks op
met een vriendelijk woord
en een deugddoende lach!