My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Tuesday, January 18, 2011

Apple schuldig aan machtsmisbruik? - Datanews.be

De Belgische mededingingsautoriteiten moeten, in opdracht van minister van Economie Vincent Van Quickenborne, (informeel) onderzoeken of Apple zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Dat na berichten over het feit dat uitgevers iPad-abonnementen op hun kranten of tijdschriften enkel nog via iTunes mogen verkopen.

Lees meer - Datanews.be