My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Tuesday, January 18, 2011

Steve Jobs weer ziek thuis

Voor een derde keer al moet Steve Jobs, ceo van Apple, met ziekteverlof gaan. Coo Tim Cook neemt opnieuw tijdelijk de leiding in handen.

Na een diagnose van pancreaskanker in 2004 en een zes maanden lang ziekteverlof in 2009 (voor onder meer een levertransplantatie), is dit dus een derde keer dat Steve Jobs (55) meldt om medische redenen verlof te nemen. Hij kondigde dit aan in een mededeling aan het personeel, zoals op de website van Apple werd gemeld. Ook nu weer, zoals in 2009, geeft hij tijdelijk het roer in handen van coo Tim Cook, die toen overigens een goede beurt maakte.

Steve Jobs weer ziek thuis - Datanews.be