My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Wednesday, November 02, 2011

Etienne Vermeersch: 'Migranten in ons land hebben te veel ... - De Standaard

Etienne Vermeersch: 'Migranten in ons land hebben te veel kinderen'

De aarde telt sinds maandag officieel 7 miljard mensen. Geen reden om te feesten, want de grote populatie bedreigt de natuur en de toegang tot gezondheidszorg. Daarom komt ethicus Etienne Vermeersch met een drastische stelling. 'We moeten afstappen van de opvatting dat iedereen zelf mag kiezen hoeveel kinderen hij krijgt.'