My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Wednesday, November 02, 2011

Leuven tekent beroep aan tegen Uplace | brusselnieuws.be

Leuven tekent beroep aan tegen Uplace

De stad Leuven gaat in beroep tegen de bouwvergunning voor Uplace. Burgemeester Louis Tobback (SP.A) wil geen grootschalig shoppingcenter dicht bij zijn stad en vertrouwt erop dat Uplace er niet komt. "Projectontwikkelaar Verhaeghe grossiert in vernietigingen van de Raad van State," klinkt het.