My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Sunday, December 25, 2011

Kerst 2012

De   Kerstman vroeg me wat ik wou als kerstcadeau,
Ik heb niet getwijfeld, en hem gezegd,
dat het enige cadeau dat me héél erg zou plezieren is:
dat hij héél goed zorg zou dragen voor de persoon
die dit nu leest!