My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Sunday, May 17, 2009

EIDNative Library 2.0 released


Ik heb een nieuwe versie van EIDNative bibliotheek gemaakt die ondersteunt meer dan 1 smartcard-lezer.
U kunt download EIDNative van mijn site: http://users.telenet.be/serhiy.perevoznyk/download/EIDLibrarySetup.zip

Er zijn nieuw methoden, zoals

public void InitReader(int readerNumber)

public void SelectReader(int readerNumber)

public void SelectReader(string readerName) ...
Update from 09.03.2012