My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://perevoznyk.wordpress.com
and update your bookmarks.

Monday, November 09, 2009

Export data from eID or SIS card to CSV file

I received the following idea from Ben De Cat:

"Nog een idee om het leven van iedereen nog makkelijker te maken, is er geen mogelijk om een (verborgen) commandline applicatie te maken die na aanroep de eiddata wegschrijft naar een csv file..."

 and created a new command-line tool for exporting the data from eID or SIS card to CSV file.
Download: http://users.telenet.be/serhiy.perevoznyk/download/EIDExporter.zip